1. - висок татко;

2. Абдул Малик бен Маруан;

3. – Гул;

4. - При мюсюлманите бракът между първи братовчеди е естествен и се поощрява от родителите на младоженците, поради това обръшението между съпрузите е братовчеде/ братовчедке;

5. - Официална формула за развод.  Според шариата право на развод има само съпругът, който произнася думата „талак“. Ако я каже веднъж, той може след като жена му е напуснала дома, да размисли, да отиде при близките й и да си я прибере. Ако я произнесе два пъти, той пак може да си я вземе, но само при условие, че тя встъпи в законен брак с друг мъж (мухаллил, заместник), макар и само за един ден, а след това този втори мъж да се разведе с нея, което не е задължително и тя може да остане завинаги негова съпруга. Именно тук се появява ролята на богато платения мухаллил, който трябва да се „ожени“ за срок от броени минути, а след това да се разведе с изоставената съпруга – нещо, което е твърде доходна професия на определени лица. Произнасянето на думата „талак“ три пъти поставя огромни допълнителни проблеми пред мъжа, който я е произнесъл, и връщането на съпругата е почти невъзможно.

6. - червено, бяло, черно, зеленият.

7- От Франция, французин.Общо название на чужденци – европейци и християни, в арабските страни.

8. - „Ма ша-а-ллах!“ - букв. „това, което е пожелал Аллах“. С времето придобива значение на „Браво“.

9. - Според Корана над земята се извисяват седем небеса, които са разположени едно над друго. Има и седем земи, като на „долните“ живеят обикновено джинове. Земята, на която живеят хората, е най-горната, тоест тя се намира най-близо от по-долните от нея земи до „най-долното“ небе, т.е. седмото.

10. - Уд.

Отговорите на въпросите са такива, според Киряк Цонев - е български дипломат, арабист, писател. Автор е на редица художествени и научно-изследователски книги, между които „1001 нощ“ - превод от арабски, предговор и азбучник.