1.В кухо дърво лежи червен юнак,
Нека лежи проклетника във мрак,
Че ако го пуснеш ти навънка,
Да ти стане другар и разсънка,
Той те прави на пелтек тогава,
Краката ти сплита, подкосява
и накрая тъй свеста ти взима,
че двамина ти ги виждаш трима
Що е то?

2.Не е боб нито леща
Нито баница гореща, но ум
Дава и подсеща как се гостенин посреща
Що е то?

3.По синьо поле ходи Белушко,
среща му иде сърдит Сивушко,
па се скараха, па се заръмжаха
та всичко живо скри се под стряха.
А те, по липса на пръст и камък,
Дълго се биха с пръти от пламък
Но тоя пламък, знайте веднага
Друго запалва, тях не засяга
Що е то?

4.Тая черна самодива
Денем дреме и се свива,
Ала вечер тя си взема
Малко огън във корема,
Па подскоква над земята,
Гунята си в миг отмята
И сред сънената гледка тя лети, лети и светка
Що е то?

5.Пет хиляди черни арапкини
Кула градят край къпини сини.
Кулата е само от земица,
Но е пълна вътре със храница.
А те имат и зелени крави,
Пасат си ги по вишни дъбрави
И като отлични домакини
Доят си ги нашите арапкини.
Що е то?

6.В тъмница белички прасенца,
Що си нямат крака, ни ученца, ала имат обща опашора,
Що се вей и зеленей на двора.
Тия прасци не дават четина,
Дават само отлична сланина
И кога е пшеницата слаба,
Тя дечица, замества ни хляба
Що е то?

7. Два малака лежат на баира
И си пазят два бездънни вира.
Те са твои, тия бици черни,
С тебе ходят, много ти са верни,
Но при чесане са малко лоши-
Тоя гладиш, другия се роши
Що е то?

8. Лежи в бяла тъмница
Белопола девица.
Ламя, стръвна от жажда,
Девицата изважда,
Захапва й караката,
Запалва й главата,
Па я смуче тогава
И си прави забава
Що е то?

9. Котаран-бърборан,
С дълга шия, цял метър, кажи я.
Спи уж като пън, па изкраска:”Дрррън”-
Ставай, тичай даже, че бърза защото има да ти каже нещо на ухото?
Що е то?

10. Обгръща те  и цял те крие,
Но виждаме те всички ние.
Ти пълниш го във две торбища
Ядеш го, а те не насища,
И той ти хвърля прах и слама и блъска те, а пък го няма
Що е то?

11.Невяста черна, незнайна
Заспа на черга безкрайна,
А като стана зарана,
Скъса си в здраяа гердана, с бисерни зрънца посея
Чергата, що бе под нея, но дойде момче напето, прибра зрънцата на небето
Що е то?

12. Черна, черна трактористка, хем оре, хем прави чистка.
Оранта й се чернее,
Тя пък се ненавижда де е,
С лупа я търси дори,
Пак не можеш я откри,
А пък чел съм аз във книжка,
Че е по-едра от мишка
Що е то?