1. ВИНОТО
2. ЯЙЦЕТО
3. СВЕТКАВИЦА
4. СВЕТУЛКА
5. МРАВКИТЕ
6. КАРТОФИ
7. ВЕЖДИ
8. ЦИГАРАТА
9. ТЕЛЕФОН
10. НЕБЕТО
11. РОСАТА
12. КЪРТИЦА