ИЗБРАНИ МОНОЛОЗИ
(от Людмил Станев)

Пример:

Монолог на СТЪЛБАТА:
Моля, моля, качването задължително!

1. Монолог на ………………………………………..
Така ме е завъртяла шайбата!
2. Монолог на ………………………………………..
Помощ, обраха ме!
3. Монолог на ………………………………………..
Направо ме смляха!
4. Монолог на ………………………………………..
Ние сме потресени!
5. Монолог на (двата заедно с пълен глас) ………………………………………..
Да бъдем творци, а не свидетели!
6. Монолог на ………………………………………..
Да ми ядете краката!
7. Монолог на ………………………………………..
Заболя ме главата от работа!
8. Монолог на ………………………………………..
Главата ми пуши!
9. Монолог на ………………………………………..
Като видя хора, и ми се повдига!
10. Монолог на ………………………………………..
Еее, насрахте се!
11. Монолог на ………………………………………..
Писна ми от тия монолози!
12. Монолог на ………………………………………..
Омръзна ми да си говоря сам!