Търсим двойките думи, при които след добавяне на „ре” (повтаряемост на идеята) към дадена дума
се получава друга СМИСЛЕНА за БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК дума (но с различно значение от първата).
ПРИМЕР: ПУБЛИКА (в театър) - РЕПУБЛИКА (държавно устройство)
или ……………… (жарг. ) - РЕПИЧКА (зеленчук)
ЗАБЕЛЕЖКА: Не се приемат двойки като КОНТРА – РЕКОНТРА (и подобни), тъй като втората дума
няма различно значение, а само леко видоизменя това на първата.