Кое е излишното?
1. миликен - Останалите са единици за дължина.

2. ампер - Останалите са за светлина 3.фарат - Останалите са за магнитно поле.

4. Азия – на останалите са наречени химични елементи.

5. бор – само той е течност.

6. манган – няма магнитни свойства при “нормална” стайна температура.

7. нютон - Останалите са единици за налягане.

8. Пол Дирак - на останалите са наречени числа.

9. медицина.

10. летящ комар.

11. звезда.

12. икономически науки – нарича се “Награда за икономически науки на Шведската банка в памет на Алфред Нобел” и се плаща се от Шведската банка.

13. за мир, по решение на комитет, назначен от норвежкия “Стортинг”