1. Запалва се единият улей от двете страни, а другият от едната. Като изгори първият улей са минали 30 минути, а  вторият е наполовина. В същият момент вторият се пали от другата страна.

2. Били са от двете страни на реката.

3. Старт на двата часовника. №1 – 7 мин, №2 – 4 мин.
Когато №2 изтича, се обръща отново - минали са 4 мин, остават 3 мин от №1 и пълни 4 мин. от №2.
Когато №1 изтича, се обръща. Минали са седем минути. В следващата една минута изтича №2, а в №1 изтича пясък за 1 мин.  Стават общо 8 мин. Когато №2 изтича докрай отново се обръща №1 като в горния сектор пясъка е за 1 мин. След изтичането и на №1 стават точно 9 минути.

4. НАУМ ДАДЕ = ЕДНА ДУМА

5. Числа за адресни номера

6. 1965 г.

7. На записа се чува изстрела. Значи човека е умрял веднага. Някой е върнал касетата на диктофона до началото на записа.

8.Можете Ли Да Познаете Следващите Две Букви? МЛДПСДБ

9. 82.8 е 69 с ДДС.

10. Стой на място черен крадлив негър! /или нещо в този стил в което фигурира негър/