1.Намирате се в затвор. Знаете, че точно след 45 мин. вратата на килията ще се отключи за 10 секунди. Трябва точно в този момент да я докоснете, за да се отвори. Ако я докоснете преди или след това оставате вътре завинаги. Разполагате единствено със запалка. На пода има два дълги улея посипани с барут. Обяснено ви е, че барута във всеки улей гори точно за час.
   Как ще разберете, кога са минали 45 минути?

2. Един човек тръгнал на път от селото си. Вървял и стигнал до една река. Видял, че на брега има малка  лодка която можела да поеме само един човек. В същото време на реката пристигнал друг пътник. И двамата не можели да плуват и изпитвали голям страх от водата. И все пак успели да прекосят реката. Kак се е случило?

3. Отново ще засичаме време. Претърпели сте корабокрушение и естествено канибалите са ви пленили. Работата отива по дяволите. Но те ви дават шанс - два пясъчни часовника. Единият измерва точно 7 минути, а другият – точно 4 минути. Вождът на племето ви обяснява, че с помощта на часовниците вие трябва да кажете точно кога са изминали 9 минути. Ако успеете да направите това, ще спасите кожата. Ако не успеете, ще ви изядат...или по лошо :) Вождът заповядва: „Започни веднага!”. Как ще засечете точното време?

4.     Пренаредете буквите в  НАУМ ДАДЕ така, че да получите една дума.

5.    – Колко струва едно?
- Двайсет цента – отговорил продавачът.
- А десет?
- Четиридесет цента.
- Добре, ще взема сто и двадесет.
- Това струва шестдесет цента.
Какво е купил клиентът?

6.Всезнайков е роден през XX век. През 1986 г. възрастта му е била равна на сбора от цифрите на годината през която се е родил. Днес 07.07.2009 г. е рожденият му ден. На колко години е Всезнайков?

7.Полицаи влизат в офиса на бизнесмен и го виждат седнал в удобен кожен стол  с лице върху бюрото. В главата му има дупка от куршум. В лявата си ръка държи пистолет. Пускат диктофона, който е на бюрото и се чува "Не мога повече да живея така. Животът ми вече няма смисъл" След това се чува изстрел. До прозореца полицаите виждат клетка с говорящ папагал, който в момента мълчи стреснат. До него фикус с две паднали на земята листа.
На пръв поглед става дума за самоубийство, но не е. Защо?

8.Можете ли да познаете следващите две букви?

МЛДПС _ _

И две закачки от стари вицове:

9. Любимото число на палавата и похотлива счетоводителка е 82.8. Защо?
10. Джон се буди посред нощ в апартамента си в Чикаго и вижда, че в тъмното  телевизора му се движи? В този момент Джон казва нещо и телевизора изведнъж спира да се движи. Какво е казал Джон?