РЕПЕЙ - ПЕЙ
РЕШАВАМ - ШАВАМ
РЕСТО - СТО
РЕАЛЕН - АЛЕН
РЕБРАТА - БРАТА
РЕБУС - БУС
РЕВАТ - ВАТ
РЕГРЕС - ГРЕС
РЕДЕН - ДЕН
РЕДОМ - ДОМ
РЕМИ - МИ
РЕМЪКА - МЪКА
РЕПЕР - ПЕР
РЕВИЗИЯ - ВИЗИЯ
РЕМАРКА - МАРКА
РЕПЕТИЦИЯ - ПЕТИЦИЯ
РЕАНИМАЦИЯ - АНИМАЦИЯ
РЕЦИТИРАМ - ЦИТИРАМ
РЕАКТИВЕН - АКТИВЕН
РЕАКЦИЯ - АКЦИЯ
РЕФОРМА - ФОРМА