1.Каква е разликата между тон и шум?

2.Какво означават понятията диез, бемол и бекар?

3.От колко октави е съставен звукоредът (клавиатурата на пианото)? Бонус точки ако ги изброите с точните им наименования 

4.Тоновете имат слогови наименования: до, ре, ми, фа, сол, ла, си и буквени наименования от латинската азбука. Напишете на кои букви от латинската азбука отговарят тоновете?

До -
Ре -
Ми -
Фа -
Сол -
Ла -
Си -

5.Всички тези неща означават едно и също нещо. Какво е то?

{mosimage}

{mosimage}