1. Звуковете биват два вида: тон и шум. Тон се получава в резултат на равномерно, периодическо трептене. При неопределен, непостоянен брой трептения се получава шум. Тоновете се различават по височина, трайност, сила и тембър.

2. Тоновете на чернитре клавиши не получават имена, а се означават като изменение на основната степен:
повишена с полутон: диез
понижена с полутон: бемол
Бекарът отменя значението диезите и бемолите

3. Звукоредът се състои от 7 пълни (контра октава, голяма и малка октава,          първа, втора, трета и четвърта октава) и 2 непълни (субконтра и пета) октави.

4. До  - c; ре – d; ми – e;  фа – f;  сол – g; ла – a; си - h

5. Паузи

6. На Елиза, Лудвиг Ван Бетховен

7. Хубавия (Красивия) син Дунав, Йохан Щраус

8. Лунна Соната, Лудвиг Ван Бетховен

9. Хубава си, моя горо, текст Любен Каравелов

10. Море, сокол пие