1.Чуеш го, а го не видиш.


2.Без ноги, без крила, без снага; не види се, не чуе се, бърже лети, нестига се.


3.Син вир дъно няма.


4.Вида го и пипам го, па не можа да го фана.


5.Разторбешена майка, хубаво дете, палаво внуче.


6.Пролет се облича, есен се съблича.


7.Ти я колиш, тя ти песни пее!


8.Храниш ли го – живее; напоиш ли го – умира!


9.Двама братя – един до друг стоят и не могат да се видят!


10. Дигнеш го – зелено; пуснеш го – червено! Закръглено, гладичко, сърцето му – сладичко!


11.Настрадин Ходжа и Хитър Петър си задавали гатанки. Хитър Петър запитал:
“Кое е това животно – черно че голямо с два крака?”
Настрадин Ходжа мислил, мислил и се предал.
“__________ – казал му Хитър Петър. – Ами това: черно че голямо с четири крака?”
“Биволът!” – казал Настрадин Ходжа.
 “Не позна - _______ Ами това: Черно че голямо, с шест крака?”
“Три гарги!” – хазал Ходжата.
“Пак не позна – ________“ – казал Хитър Петър и спечелил състезанието.

12. Какво пречи на Шумен да бъде умен?


13. По улицата вървят осем момичета и носят само един чадър. Възможно ли е нито едно от тях да не е измокрено?